Vermogensbelasting in strijd met de wet

Vermogensbelasting in strijd met de wet

Dat de vermogensbelasting in strijd is met de wet, dat was eigenlijk wel duidelijk. Het was alleen nog wachten op een uitspraak van de hoge raad. En zelfs als de hoge raad hier niet in mee was gegaan, dan was er altijd nog het Europese hof van justitie.

De uitspraak van de hoge raad

Vermogen in box 3 werd tegen een fictief rendement belast. Voor de spaarders was dit forfaitaire rendement echter compleet onrealistisch. Volgens de hoge raad is de vermogensbelasting dan ook in strijd met de wet. 

De veronderstelde rente voor vermogen boven het heffingsvrije vermogen zijn voor spaarders niet realistisch. Dit is goed nieuws indien je een behoorlijk vermogen hebt. Je kan wellicht veel geld terugontvangen.

De grondslag voor deze uitspraak is dat het door de overheid afhandig maken van vermogen van burgers niet rechtmatig is. En dat is waar hier sprake van is geweest. 

Hoeveel gaat dit kosten?

Da de hoge raad heeft bepaald dat de vermogensbelasting in strijd is met de wet, is opnieuw een grote tegenvaller.

Hoeveel dit de overheid gaat kosten, is nog niet geheel duidelijk. Je hoort echter wel verhalen voorbij komen, dat dit wel eens om een bedrag van rond de 20 miljard kan gaan. 

Dit zou zal best wel eens invloed kunnen hebben op de kabinetsplannen. Daarnaast zal het ook geen goede invloed hebben op de toch al oplopende staatsschuld van Nederland. Dit begint toch enige zorgen te baren, want je kunt niet blijven lenen.

Kosten vermogensbelasting hoge raad

Grote blunder

In mijn opinie is de vermogensbelasting een grote blunder. Mensen die een hoog rendement hebben behaald zijn de grote winnaars. Want stel je had een beleggingsportefeuille waarmee je een rendement behaalde van 10%, dan betaalde je toch maar belasting over het fictieve rendement van 4%.

Het probleem is echter dat je deze groep mensen niet alsnog een nieuwe belastingaanslag kan sturen. Terwijl je degene die de 4% niet hebben behaald wel dient te compenseren.

Had je gewoon de belastingheffing gebaseerd op basis van werkelijk behaalde rendementen, dan was er weinig minder binnengekomen bij de belastingdienst. De veronderstelling dat mensen gemiddeld 4% rendement behalen over hun vermogen, is in mijn ogen realistisch. Dit zou zelfs nog wel iets hoger kunnen liggen. 

Om dan maar direct te veronderstellen dat dit gemiddelde voor iedereen geldt, dat is een grote blunder. Het heet niet voor niks gemiddeld. Je gaat toch ook niet elke Nederlander belasten op basis van een gemiddeld salaris?

Dat er tussentijds geen actie is ondernomen om dit alles recht te zetten, lijkt te passen in de algemene benadering van Minister president Mark Rutte. Het “zal wel goed komen”, is iets was hij de laatste jaren iets te vaak heeft gedacht. 

Bezwaar indienen

Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe er wordt omgegaan met mensen die geen bezwaar hebben ingediend. Persoonlijk verwacht ik echter dat gewoon iedereen voor compensatie in aanmerking komt. Je moet als burger de overheid kunnen vertrouwen. 

Indien mensen die geen bezwaar hebben ingediend tegen de belastingaanslag niet worden gecompenseerd, dan is er altijd nog de mogelijkheid om een herziening aan te vragen.

Bezwaarschrift vermogensbelasting

Dit kan tot 5 jaar na afloop van het belastingjaar. Aangezien de uitspraak van de hoge raad betrekking heeft op de jaren 2017 en 2018, is er hiervoor nog voldoende tijd. Omdat de uitspraak van de hoge raad duidelijk een nieuw feit is, zou een verzoek om herziening in behandelingen dienen te worden genomen.

Wanneer u een deel van uw vermogen in de jaren 2017 en 2018 wel heeft belegd, dan is het goed mogelijk dat het rendement op spaargeld en beleggingen wel boven de 4% is uitgekomen. In dat geval zal er geen sprake zijn van een teruggave. Wanneer uw vermogen in die jaren in combinatie met uw fiscale partner niet boven het heffingsvrije vermogen is uitgekomen, dan zal er ook geen sprake zijn van een teruggave.

De afhandeling

Dan zit de overheid nog met de afhandeling. De recente geschiedenis van de belastingdienst doet hier het ergste vermoeden. Indien je recht hebt op een teruggave, dan is het verstandig om er niet op te rekenen dat je dat geld dit jaar nog gaat ontvangen. Persoonlijk denk ik dat het eerder richting 2025 zal gaan, voordat deze zaak is afgehandeld.

De gevolgen voor 2022

Voor het jaar 2022 was er al het nodige aangepast, op het gebied van belasten van vermogen. Zo is het heffingsvrije vermogen per januari 2022 fors verhoogt. Wel is het zo dat er nog steeds geen belasting over het werkelijke rendement wordt geheven, maar nog steeds op basis van fictief rendement. Echter, deze plannen kunnen voorlopig de koelkast in. 

De grondslag sparen en beleggen zal eerst conform de wet dienen te zijn, alvorens er belasting kan worden geïnd. 

One thought on “Vermogensbelasting in strijd met de wet

  • mei 30, 2022 at 10:59 am
    Permalink

    De veronderstelling dat mensen gemiddeld 4% rendement behalen over hun vermogen, is in mijn ogen realistisch. Dit zou zelfs nog wel iets hoger kunnen liggen. Hier wordt de kreet rendement op zijn Salms benadert , waarmee de rechter het juist heel duidelijk moeilijk mee had . 4% rendement maken op je vermogen , verondersteld meer als 6% groei ! Inflatie is geen rendement ,bij de vermogensaanwas moet de inflatie af getrokken worden .

    Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *