Salderingsregeling zonnepanelen

Salderingsregeling zonnepanelen

Op dit moment bestaat er nog de salderingsregeling voor zonnepanelen. Deze regeling zal echter gaan verdwijnen. Tenminste, de huidige regeling kent een einddatum van 31/12/2022. Zoals het er nu uitziet, zal er de komende jaren sprake zijn van een afbouw van de salderingsregeling. Haal je meer uit je geld, wanneer je zonnepanelen gaat aanschaffen?

In februari 2022 was er bijvoorbeeld nog geen duidelijkheid omtrent de toekomstige regelgeving op dit gebied. Alle kleinverbruikers met zonnepanelen zitten hier echter toch dringend op te wachten.

Wat houdt salderen in?

Er wordt op jaarbasis gekeken naar hoeveel stroom je hebt opgewekt en hoeveel je hebt verbruikt. Het verschil dien je vervolgens te betalen. Of als je meer hebt opgewekt dan nodig is voor jouw eigen verbruik, dan ontvang je geld terug. 

Een belangrijk element hier is, dat het niet uitmaakt wanneer je de stroom gebruikt. Of de zon nu schijnt of niet, dat maakt verder niks uit. Echter, in de toekomst zal dit wel eens anders kunnen gaan worden. Zonnepanelen kopen lijkt een verstandige investering. Maar of de nieuwe salderingsregeling voor zonnepanelen dit gaat veranderen, dat blijft de vraag.

Hoe komt de stroomprijs tot stand?

Zoals gebruikelijk in het economisch verkeer, komt de prijs van stroom tot stand door vraag en aanbod. Is het aanbod hoog en de vraag laag, dan zal de prijs dalen.

Je zult dan ook zien dat op een zonnige dag, met het liefst ook nog een behoorlijke wind, de prijs van stroom sterk zal dalen. Het aanbod van zonne energie zal op dergelijke dagen sterk toenemen.

Gebeurt dit in het weekend, dan zal de prijs helemaal laag worden. Het kan zelfs zo zijn dat de prijs negatief wordt. Er wordt dan zoveel stroom opgewekt, dat er een teveel aan aanbod is, dat producenten kwijt moeten. Zelfs in de huidige tijd kan dit nog het geval zijn.

Stroomprijs

Zo was op zondag 19 maart 2022 rond het middaguur de prijs voor stroom negatief. 

De rol van de overheid

Persoonlijk vind ik het volstrekt onacceptabel, dat er nog zekerheid bestaat over hoe de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen eruit gaat zien. De regering heeft de mond vol over het klimaat, maar een dergelijke belangrijke beslissing, die ook een grote rol kan spelen bij burgers die zonnepanelen willen aanschaffen, wordt maar niet genomen. 

Deze onzekerheid zorgt ervoor dat mensen een beslissing om zonnepanelen aan te schaffen uitstellen. In mijn ogen zeer terecht. Er zit namelijk een adder onder het gras, die je niet dient te onderschatten.

De afgelopen jaren is er veel over de nieuwe opzet van de salderingsregeling gesproken. Maar zoals we dat gewend zijn van de overheid en tweede kamer, ontbreekt de daadkracht. Het wetsvoorstel voor de afbouw van de regeling is nog steeds punt van discussie. Als je zonnepanelen hebt, dan wordt je hier met een behoorlijke onzekerheid opgezadeld

Rekenmodellen van aanbieders van zonnepanelen

Wanneer je zonnepanelen wilt aanschaffen, dan ontvang je een berekening van de leverancier. Hierbij wordt er dan gekeken naar het hetgeen je gaat produceren en hetgeen je verbruikt. 

Omdat er nog geen definitieve beslissing bestaat omtrent de salderingsregeling voor zonnepanelen, bevatten deze berekeningen een grote mate van onzekerheid. In de praktijk zou het namelijk wel eens heel anders kunnen gaan uitvallen. Mensen die goed willen omgaan met geld, zullen dan erg teleurgesteld zijn.

Hoeveel ga je ontvangen voor jouw opgewekte energie?

Wanneer de salderingsregeling wordt geschrapt, dan kan dit grote gevolgen hebben. De momenten dat je veel stroom opwekt, zijn de momenten dat de prijzen laag zijn.

Op het moment dat je geen eigen stroom tot je beschikking hebt, dan zal de prijs op zijn hoogst zijn. Als je op dat moment, voor stroom die je afneemt, het tarief van dat moment dient te gaan betalen, dan zullen de berekeningen heel anders uit gaan vallen. De zonnepanelen op je dak zullen je dan teleurstellend weinig opleveren. Indien het zo wordt, dat je de marktprijs voor teruggeleverde stroom gaat ontvangen van het moment dat je de stroom opwekt, dan zullen deze opbrengsten ontzettend tegenvallen.

Salderingsregeling zonnepanelen opbrengsten

Hierbij dien je niet te vergeten, dat door het grote aantallen zonnepanelen dat momenteel wordt geplaatst, dat dit effect alleen nog maar zal gaan toenemen. Het zal mij niet verbazen, als er tijdens de zomer momenten gaan ontstaan, dat er sprake is van grote overschotten.

Energie op basis van werkelijke prijzen

Zelf ben ik onlangs overgestapt naar Frank Energie. Hierbij betaal ik de marktprijs plus een kleine opslag, voor de winstmarge van Frank Energie. Voor gas betaal ik de dagprijs en voor stroom de prijs per uur. Dit heeft mijn ogen geopend. Zoals ik hierboven al heb aangegeven, zijn er uren op bepaald dagen dat de prijs praktisch nul is. In de avond kan de prijs dan weer tot boven de 0,35€ stijgen.

Dus eigenlijk profiteer ik op deze manier van de mensen en bedrijven die zonnepanelen plaatsen. Overigens heb ik zelf geen zonnepanelen, omdat de ligging van het dak niet gunstig is en de opwekking te laag zal zijn, om dit rendabel te maken. 

Vergeet ook niet dat elk jaar het aanbod van zonne energie zal toenemen. Er worden steeds meer zonnepanelen geplaatst. Dit zal het effect op de schommeling van de energieprijzen gedurende de dag alleen maar groter maken. Door de salderingsregeling af te bouwen, is er sprake van grote onzekerheid. 

Opslaan van opgewekte energie

Het grote probleem op dit moment is dat er nog te weinig mogelijkheden zijn, om opgewekte energie door zon of wind op te slaan. Indien de overheid de energietransitie serieus zou nemen, dan zou hier vol op dienen te worden ingezet. Op die manier kan je dan op zonnige dagen de extra energie opslaan, voor de dagen dat er geen sprake is van opbrengst door de zonnepanelen. Dit maakt je minder afhankelijk van de salderingsregeling voor zonnepanelen.

Er is 40 miljard beschikbaar, maar omtrent dit thema heb ik in de kabinetsplannen niks terug kunnen vinden. In samenwerking met technische universiteiten zou dit thema getackeld moeten kunnen worden. En dan haal je ook de onzekerheid weg, met betrekking tot al dan niet aanschaffen van zonnepanelen. Zolang de onzekerheid blijft bestaan, dat je voor de opgewekte stroom slechts een marginale vergoeding gaat ontvangen, zullen veel mensen terughoudend blijven. 

De oplossingen die op dit moment beschikbaar zijn voor consumenten, om eigen opgewekte stroom op te slaan, zijn nog te duur en te complex. Dit is in mijn opinie één van de belangrijkste knelpunten die dient te worden opgelost, om op die manier duurzame energie aantrekkelijker te maken. Minister Wiebes, de voormalige minister van klimaat en energie, heeft op dit punt in mijn opinie weinig klaargespeeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *