Nexit

NEXIT

Persoonlijk ben ik absoluut geen voorstander van een Nexit. Wel ben ik van mening dat er het een en ander dient te veranderen. De invloed van de Europese Unie wordt te groot. Daarnaast wordt het steeds meer een geldverslindende machine, die te weinig oplevert.

Nexit nadelen

Nederland is een handelsland, waarvoor goede afspraken met andere landen van groot belang zijn. Een uittreding uit de Europese Unie zou als gevolg hebben, dat er nieuwe afspraken dienen te worden gemaakt. 

En we hebben gezien met de Brexit dat dit niet eenvoudig is. Daarnaast zal het sentiment negatief zijn, waardoor landen niet snel geneigd zullen zijn om afspraken te maken, die in het voordeel zijn van Nederland.

De handelsvolumes komen daardoor onder druk te staan. Zo zal de haven van Rotterdam hier de gevolgen van ondervinden. Want vergeet niet, dat er dan douaneverplichtingen zullen ontstaan. Het wordt dan veel eenvoudiger om gebruik te gaan maken van andere havens, zoals Hamburg of Antwerpen. 

Op dit gebied zullen de gevolgen van een Nexit enorm groot zijn. Zolang de pro Nexit partijen geen meerderheid krijgen in te de Tweede Kamer, zal er echter geen beslissing in deze richting worden genomen.

Verlies van soevereiniteit

Het verlies van soevereiniteit is het grootste nadeel van het lidmaatschap van de Europese Unie. Zo is het als Nederland zijnde lastig, om maatregelen te nemen inzake de asielcrisis, omdat je gebonden bent aan Europese afspraken. Ook de stikstof crisis wordt voor een groot gedeelte ingegeven door de wetgeving, die is opgelegd vanuit Europa.

Wat ik echter het grootste bezwaar vind, is de ongekende spendering drift van het Europese parlement. Elk jaar wordt de begroting weer fors verhoogd. Dit terwijl inwoners van de meeste landen het moeilijk  hebben. Dit schijnt echter niet iets te zijn, waar ze in Brussel rekening mee houden.

De toekomst van de Europese Unie

Persoonlijk denk ik dat we op een breekpunt staan. Er komt in steeds meer landen weerstand tegen de Europese Unie. A

ls nog meer landen gaan besluiten om uit de unie te stappen, dan zal dit grote gevolgen hebben. De waarde van het onderdeel zijn van de unie wordt dan steeds kleiner.

Het wordt tijd dat ze in Brussel bij zichzelf te rade gaan en de afbreuk van het vertrouwen serieus nemen. De unie is ooit opgezet als een handelsunie. Ik zou het toejuichen als dit weer de insteek wordt van de Europese Unie en dat zij zich minder gaan bemoeien met wetgeving in landen. Soevereiniteit van de verschillende landen dient te worden gewaarborgd.

Nexit nadelen

Regulering op grensoverschrijdende zaken is wel weer een pluspunt. Denk bijvoorbeeld aan regulering op het gebied van crowdfunding

De gevolgen van de Brexit

De gevolgen van de Brexit voor het Verenigd Koninkrijk, zijn lastig in te schatten. De corona crisis heeft het lastig gemaakt om de oorzaken van de problemen toe te kennen. Dat het tot dusver economisch gezien weinig heeft opgeleverd, dat moge duidelijk zijn. 

Onderzoeken die worden gepubliceerd zijn daarnaast redelijk gekleurd. Onderzoekers die geen voorstander van de Brexit waren, hebben geconcludeerd dat het een daling van de economie met 2,5% heeft opgeleverd. Voorstanders komen echter met andere cijfers.

De cijfers van de economie lijken er echter toch op te wijzen, dat het geen goede beslissing is geweest. Sinds de beslissing om uit de Europese Unie te stappen is genomen, is de economie gegroeid met 3,8%. Dit terwijl de economische groei in dezelfde periode in de Europese Unie maar liefst 8,5% bedroeg. (Bron: Newstatesman)

Mijn opinie

Een EU lidmaatschap is en blijft belangrijk voor Nederland. De interne markt die hiermee wordt gecreëerd, is voor Nederlandse bedrijven onmisbaar. Wel wordt het tijd om eens te gaan herbeoordelen, op welke vlakken er sprake dient te zijn van Europese samenwerking. Indien Brussel te ver doorslaat, dan zijn zij zelf verantwoordelijk voor het eventueel uiteenvallen van de Europese Unie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *