Maatschappelijke problemen in Nederland

Maatschappelijke problemen in Nederland

De maatschappelijke problemen in Nederland worden steeds groter. In mijn opinie heeft het kabinet verschillende maatschappelijke vraagstukken onnodig uit de hand laten lopen. Snelle actie had veel onrust kunnen voorkomen. 

En daar is nu de gascrisis door de oorlog in de Oekraïne nog eens bijgekomen. Steeds meer groepen in de samenleving komen in de problemen. 

Asielcrisis

De asielcrisis is nu al tijden aan de gang. Hier wordt ook niet gekeken naar een structurele oplossing. Steeds wordt er gezocht voor noodverbanden, om de problemen van die dag op te lossen. Op sociaal en cultureel vlak worden de problemen steeds groter. Inmiddels is meer dan 70% van de Nederlanders voor een al dan niet tijdelijke asielstop. Hiervoor dient dan wel een wettelijke basis te worden gevonden. 

Voor verschillende politieke partijen is dit echter wel van levensbelang. Anders lopen zij het risico genadeloos te worden afgestraft, tijdens de volgende verkiezingen. Dit geldt met name voor de VVD. Voor partijen zoals de D66 geldt dit in mindere mate.

Op dit gebied vind ik het ook onvoorstelbaar, dat er nooit openheid wordt gegeven over de kosten die het verlenen van asiel met zich meebrengen. 

Stikstof crisis

Vooral de manier waarop dit is gepresenteerd, heeft ontzettend veel onrust veroorzaakt. Daarnaast lijkt het er steeds meer op, dat het kabinet zijn werk niet goed heeft gedaan. Vooral een recente publicatie van het TNO laat zien, dat het aangekondigde beleid niet goed is doordacht.

Kinderopvangtoeslag

Het schandaal rond de kindertoeslag loopt nu al vele jaren. Toch lijkt het er niet op dat er daadwerkelijk vooruitgang wordt geboekt, om dit op te lossen. Dit is eigenlijk onvoorstelbaar. Op dit vlak is het echt tijd voor geen woorden maar daden. Helaas blinkt de overheid op dit vlak niet uit. Veel van de maatschappelijke problemen in Nederland zijn terug te voeren op het gebrek aan daadkracht.

Aardbevingen in Groningen

De mensen in het aardbevingsgebied worden inmiddels ook knettergek van de overheid. Op dit vlak wordt er ontzettend veel geld uitgegeven aan juridische kosten. Of beter gezegd, verspilt. Een directe ruimhartige vergoeding voor de getroffenen, had waarschijnlijk minder gekost. Verschillende advocatenkantoren zijn inmiddels de grote winnaars op dit vlak.

De groep mensen die dient te worden gecompenseerd, is echt niet zo groot. Het gaat echt niet om een miljoen mensen.

Aardbeving Groningen

Oplossen van de problemen

Persoonlijk snap ik niet dat er niet gekeken wordt naar een oplossing om de gaswinning weer op gang te krijgen. Er zijn technieken beschikbaar, waarmee de kans op aardbevingen drastisch wordt gereduceerd. Daarnaast is de waarde van het gas dat in de grond zit, inmiddels zo ontzettend hoog, dat compensatie geen enkel probleem zou mogen zijn. 

Met het geld dat dit zou kunnen opleveren, kunnen direct alle andere problemen worden aangepakt en worden opgelost. Daarnaast blijft er dan nog heel veel geld over, om niet alleen de maatschappelijke problemen in Nederland op te lossen. Je kunt dan ook gaan investeren. Hiermee kan dan de klimaatproblematiek worden aangepakt. Denk bijvoorbeeld aan hogesnelheidstreinen om de luchtvaart te verminderen.

Wanneer dit direct was opgepakt, dan zouden we nu niet met de gascrisis in onze maag zitten. Bijkomend voordeel is dat dan direct een belangrijk wapen van Putin wordt afgepakt. We kunnen dan heel snel onafhankelijk worden van het gas uit Rusland. 

Toename van armoede

We hebben in Nederland ongeveer 8 miljoen huishoudens. Van deze huishoudens zouden er inmiddels 2,5 miljoen huishoudens problemen hebben om rond te komen. Dat is voor een land als Nederland eigenlijk onverkoopbaar. Sparen is er voor deze grote groep mensen niet meer bij. Hierdoor worden meer en meer mensen kwetsbaar naar de toekomst toe.

Een gaaf landje kan je het dan bijna niet meer noemen. 

Zorgen voor de toekomst

Persoonlijk maak ik me best zorgen. Een recessie ligt op de loer, waardoor de problemen alleen nog maar groter zullen worden. Daarnaast zou een strenge winter de problemen nog wel eens veel groter kunnen maken. 

De problemen hadden in de economisch goede tijden dienen te worden aangepakt. Het vooruitschuiven hiervan, is een hele slechte keuze geweest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *