Feyenoord City

Feyenoord City

Feyenoord city lijkt definitief van de baan. Persoonlijk lijkt mij dat erg verstandig. De business case is mijn inziens volstrekt onrealistisch. Het lijkt  mij een utopie om de gevraagde investering van 440 miljoen euro voor het nieuw te bouwen stadion in Rotterdam Zuid rendabel te maken.

Omzetprognose

De omzetprognose voor Feyenoord City ligt maar liefst 3 keer zo hoog dan de omzet van de Johan Cruijff Arena. Door de grotere capaciteit en modernere faciliteiten zal de omzet zeker hoger zijn, dan dat dit bij de Johan Cruijff Arena het geval is. Maar drie keer zo hoog lijkt mij toch wel voor Feyenoord City erg ambitieus.

Financiering

Volgens de plannen zou er 223 miljoen euro aan vreemd vermogen dienen te worden aangetrokken. Dit zou in het eerste jaar voor Feyenoord City maar liefst een financieringslast van 16,7 miljoen euro met zich meebrengen.

Het overige gedeelte van het benodigde kapitaal zou bijeen dienen te worden gebracht door eigen vermogen en achtergestelde leningen. De gemeente Rotterdam zou 40 miljoen eigen vermogen willen inbrengen. Ik vraag me hier ook af wat de opinie van raad van state is, met betrekking tot deze investering. Het lijkt mij geen erg rendabele manier van geld investeren.

BIj de financieringslasten wordt er uitgegaan van Euribor plus een spread. Echter, de Euribor is op dit moment nog steeds extreem laag. Er zijn daarentegen wel signalen, dat de Euribor weleens zou kunnen gaan stijgen. Op een geleend bedrag van 223 miljoen euro zal een stijging van 1 procentpunt, direct leiden tot 2,2 miljoen euro extra aan financiële lasten. 

Is het businessplan wel realistisch?

Persoonlijk vind ik het altijd dubieus, als er in een business plan in de eerste jaren uit wordt gegaan van een substantieel verlies (2,6 miljoen euro), maar na verloop van jaren wordt er opeens een grote winst voorspeld (meer dan 8 miljoen in 2033). 

Zeker bij de bouw van een voetbalstadion, zie ik hier de logica niet van in. 

De sportieve prestaties van Feyenoord spelen hier een enorm grote rol. Het lijkt erop, alsof er hierbij vanuit wordt gegaan dat Feyenoord sportieve successen zal gaan boeken. Dat is uiteraard mogelijk, maar wel erg risicovol om een businessplan op te baseren.

Het is overigens wel verstandig, om het eventuele nieuwe stadion onder te brengen in een aparte BV. Op die manier wordt er voorkomen dat eventuele financiële problemen op het bord komen van de voetbalclub Feyenoord.

Feyenoord city business plan

Wel vraag ik me af of grote zakenbanken ermee akkoord zullen gaan, dat indien het stadion niet aan de verplichtingen aangaande de afgesloten leningen kan voldoen, akkoord zullen gaan met de voorgestelde uitbetaling aan de voetbalclub.

Kosten van de bouw

Het zal waarschijnlijk de eerste keer in de geschiedenis zijn als een dergelijk groot project binnen het budget wordt gebouwd. Ter vergelijking, de bouw van het stadion van Arsenal werd geschat op ruim 200 miljoen Engelse ponden. De uiteindelijke kosten waren het dubbele. Dit heeft ertoe geleid dat de voetbalclub in zwaar weer terecht is gekomen.

Daarnaast is het ook maar de vraag, of het in Nederland mogelijk is een dergelijk duur stadion winstgevend te maken. Ter vergelijking, de Allianz Arena van Bayern München kostte 350 miljoen euro. Het stadion van Atletico Madrid koste slechts 311 miljoen euro. Beide stadions bevinden zich in aanmerkelijk grotere voetballanden dan Nederland.

Impact op de omgeving

De investering op de laan Zuid, wordt mede gerechtvaardigd omdat het onderdeel uit zou maken van gebiedsontwikkeling. Bijvoorbeeld door de bouw van woningen. Hier heb je in mijn opinie echter geen niet en te duur voetbalstadion voor nodig. Het nieuwe college van de stad, staat hier dan ook erg kritisch tegenover. 

Alternatieven

Het grote probleem is, dat er op dit moment ook weinig alternatieven zijn. De Kuip heeft een grondige renovatie nodig, om de komende jaren weer mee te kunnen. Hierbij is het probleem, dat de constructie relatief oud blijft. De investering die dient te worden gedaan heeft hierdoor een relatief korte levensduur.

Het enige alternatief is in mijn opinie dan ook, om op zoek te gaan naar een goedkoper alternatief. De vraag is in hoeverre dat op dit moment met de huidige prijzen van bouwmaterialen mogelijk is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *