Energietoeslag

Energietoeslag

De enorm hoge energieprijzen zijn inmiddels een mega probleem. Om hier enigszins een oplossing voor te vinden, is er vanuit de overheid de energietoeslag in het leven geroepen. Dit is inmiddels standaard bij de overheid. 

Er is een probleem, dan roepen we gewoon weer een toeslag in het leven. Dit terwijl het systeem van toeslagen al heeft aangetoont, dat dit vaak averechts werkt. Het extra geld gaat overigens het probleem niet oplossen. Als je kijkt hoeveel je nu en straks per maand kwijt bent aan energie, dan is het een doekje voor het bloeden. De maatschappelijke problemen worden hierdoor alleen maar groter. Een geldt tekort dreigt voor steeds meer mensen.

Energietoeslag aanvragen

Er is slechts een zeer beperkte groep mensen die energietoeslag kan aanvragen. Het maximale inkomen waarbij je deze energie toeslag kunt aanvragen, is namelijk erg laag. 

Wanneer je van een AOW leeft en je hebt een klein pensioen, dan val je vaak al buiten de boot. Maar inmiddels is ook deze groep mensen in de problemen gekomen. Net zoals de mensen die leven van een minimumloon.

Nu wordt het voor mensen die leven van een bijstandsuitkering, nog onaantrekkelijker gemaakt om te gaan werken. Wanneer je ook nog eens de energietoeslag verliest, dan zal je er hoogstwaarschijnlijk financieel op achteruit gaan, wanneer je gaat werken. Dit terwijl we als Nederland zijnde juist alle mensen die kunnen werken, hard nodig hebben.

Voorwaarden voor het ontvangen van energietoeslag

Wanneer je maximaal 120% van het sociaal minimum verdient en 21 jaar of ouder bent, dan kom je in aanmerking voor de toeslag. 

In eerste instantie ging het om een bedrag van 800 euro, maar daar is nu nog een extra 500 euro bijgekomen. Huishoudens met een laag inkomen, die leven van een bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ of BBZ uitkering ontvangen de energietoeslag automatisch. Zij hoeven deze niet aan te vragen. 

Bent u van mening dat je recht op energietoeslag hebt, maar ontvang je deze niet automatisch? Dan kunt u de eenmalige energietoeslag zelf aanvragen. 

Voorwaarden energietoeslag

Toeslagen naar verkeerde groepen

Ook komt de energietoeslag soms terecht bij mensen die dit helemaal niet nodig hebben. Mensen die het geluk hebben een jaar of twee geleden een langdurig contract te hebben afgesloten, merken namelijk niks van de stijging van de prijzen.

Daarnaast zijn er ook voldoende mensen, waarbij er door de verhuurder zonnepanelen zijn geplaatst. Ook voor die groep is de impact van de stijging van de prijzen beperkt.

De overheid is uiteraard niet in staat om de energietoeslag ook daadwerkelijk bij de mensen terecht te laten komen, die dit het hardste nodig hebben. Dit is allemaal veel te complex. Toch is het absoluut noodzakelijk om tot een regeling te komen, waarbij de mensen die dit echt nodig hebben, ook geholpen gaan worden. 

Daarnaast lijkt het ook een structureel probleem, dat veel meer mensen in de problemen gaat brengen, dat een oplossing in de vorm van een bijzondere bijstand bij lange na niet genoeg is. Je kunt de energietoeslag niet gebruiken om de extra kosten te dekken. Deze vallen inmiddels al veel hoger uit.

Hoge prijzen in Nederland

Naast dit alles, vind ik het ook nog eens onverklaarbaar dat we als Nederlanders zijnde inmiddels de hoogste prijzen betalen van alle landen in Europa. Dit terwijl wij als land zijnde ook nog eens de grootste gasvoorraad van Europa bezitten. Vergeet hierbij niet, dat er nog steeds ongeveer 4 miljard kuub gas omhoog wordt gepompt in Groningen. 

Het geld dat hiermee wordt verdiend ligt inmiddels zo rond de 10 miljard euro. Een paar jaar geleden zou dit nog geen 2 miljard euro zijn geweest. Dt staatsschuld van Nederland wordt dan ook alleen maar kleiner.

Het is toch niet meer dan redelijk dat deze extra inkomsten worden gebruikt om mensen door deze moeilijke periode te helpen? Niemand in Nederland heeft gekozen voor een oorlog in de Oekraïne, dus kan persoonlijk niks doen aan deze enorme prijsstijging.

Een alternatief plan

Persoonlijk ben ik voor het aftrekbaar maken van de energiekosten. Op die manier worden de mensen met het grootste probleem geholpen. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan een vast belastingtarief, waartegen deze kosten mogen worden afgetrokken. Mensen die in een slecht geïsoleerd huis wonen, hebben dan meer voordeel. 

Vaak zijn dit huurhuizen, waarbij de huurder hier weinig aan kan doen. Door een vast tarief voorkom je ook dat mensen met een hoger inkomen meer voordeel hebben. 

Daarnaast kan je dan ook stellen, dat je alleen voor aftrek in aanmerking komt, wanneer je in het bezit bent van een contract van na een bepaalde datum. De echte problemen zijn in januari 2022 begonnen. Wel was er al sprake van een behoorlijke stijging in het afgelopen najaar. De grote vraag is wat de prijzen per 31 december van dit jaar zullen zijn.

Op deze manier voorkom je dat mensen die een langdurig contract hebben afgesloten, in het bezit zijn van zonnepanelen of een warmtepomp, een energietoeslag ontvangen, terwijl zij dit niet nodig hebben. 

Kunt u de energietoeslag aanvragen, wanneer u een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum verdient, doe dit dan ook en laat dit geld niet liggen. De toeslag telt niet mee bij het bepalen van de hoogte van een uitkering of andere toeslagen. Daar hoeft u niet bang voor te zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *