Uitlenen van geld

Uitlenen van geld

Als je mensen de vraag stelt, waar kan je een lening afsluiten, dan zal het meest gehoorde antwoord zijn; een bank. En dat is ook volstrekt logisch. Van oudsher zijn banken opgericht om geld uit te lenen. Door mensen die geld op een spaarrekening zetten minder rente te betalen dan hetgeen er rekening wordt gebracht bij het uitlenen van geld, kan er winst worden behaald.

Het verdienmodel van een bank

Dit is van oudsher het verdienmodel van een bank en waarom banken zijn opgericht. Minder rente betalen voor spaargeld dan wat er in rekening wordt gebracht bij uitlenen van geld. Echter in onze opinie maken de meeste banken het op dit moment wel heel erg bont. 

De spaarrente is inmiddels tot nul gedaald en voor de echt grote bedragen dien je zelfs rente te betalen. Maar dit zie je nog niet terug in de rentetarieven bij bijvoorbeeld een doorlopend krediet of persoonlijke lening.

Zo betaal je bij de Rabobank maar liefst 7% rente bij het afsluiten van een doorlopend krediet. De ING maakt het nog bonter met een rente van 7,4%.

Ter financiering van deze doorlopende kredieten wordt er gebruik gemaak van de saldo`s op spaarrekeningen. Je krijgt dus iets voor niks en brengt vervolgens 7% of nog meer rente in rekening. 

Platformen die hier verandering in brengen

Dit is dan ook een van de belangrijkste redenen dat particulier geld lenen sterk in opkomst is. Omdat banken een ongelooflijk hoge marge berekenen, kan je door het uitsluiten van deze banken veel geld besparen.

En deze besparing komt ten goede aan zowel degene die geld uitleent als aan degene die een lening afsluit. Want met het uitlenen van geld via een platform voor particuliere leningen dan kan  je nog steeds een behoorlijk rendement behalen. Zo is het op dit moment nog steeds mogelijk om een rendement van 4% te behalen.

Is spaargeld wel veilig via een platform voor particuliere leningen?

Uiteraard wil iemand die op die manier zijn spaargeld investeert, zekerheid hebben dat hij of zij zijn geld ook weer terugkrijgt. Hiervoor heeft een platform zoals Lender en Spender een systeem ontwikkeld waardoor het risico bij het uitlenen van geld minimaal wordt.

Zo leen je niet al jouw geld uit aan een specifiek persoon. Jouw inleg wordt gespreid over verschillende kleine leningen. Hierdoor wordt het risico aanzienlijk verkleint. 

Daarnaast kunnen alleen mensen en lening afsluiten die normaal gesproken ook kunnen lenen via een bank. 

Het is dus absoluut niet zo dat er risicovolle leningen worden verstrekt. Snel geld lenen zonder BKR en papierwerk is dan ook absoluut niet aan de orde voor mensen die op deze manier geld willen lenen. In tegenstelling tot het aanvragen van een minilening, zijn de voorwaarden hier uitermate strikt te noemen.

Particulier geld lenen is sterk in opkomst

Dat mensen zich meer en meer beseffen dat de banken winst maken ten koste van de consument, blijkt wel uit de enorme groei die er plaatsvindt binnen de markt van particulier geld lenen

Zo heeft Lender Spender op dit al meer dan 19 miljard euro uitgeleend op deze manier.

De totale rente die is uitbetaald op uitstaande leningen is meer dan een half miljard. Dit is een netto rendement na aftrek van alle kosten. 

Was eenzelfde bedrag ondergebracht op een spaarrekening bij een bank, dan zou er exact nul euro aan rente zijn uitbetaald. In dat geval was dit bedrag van meer dan een half miljard euro aan de winst van de banken toegevoegd. En dat ten koste van de consument.

Aanvragen van een lening

Lening aanvragen

Het aanvragen van een lening kan een lang en ook frustrerend proces zijn. Indien je een lening voor een hoog bedrag wilt afsluiten is dat te begrijpen. Want wanneer een bank of andere geldverstrekker jou vele duizenden euro`s uitleent, dan willen zij natuurlijk zekerheid hebben dat je dit weer kunt en ook gaat terugbetalen.

Ook voor een kleine lening veel rompslomp

Wil je echter een lening aanvragen van een paar honderd euro, dan kan dit proces van aanvragen en controleren wel eens overvloedig lijken. Eigenlijk zou je voor dergelijke kleine bedragen snel en zonder al teveel poespas een lening moeten kunnen afsluiten.

Het papierwerk en controle voor aanvraag van een lening

In feite praten we dan over snel geld lenen zonder BKR en papierwerk. Want met name de BKR controle maakt dat het proces van afsluiten van een lening al snel een aantal weken in beslag kan nemen. En daarnaast natuurlijk het papierwerk niet te vergeten. Want dien je bijvoorbeeld een werkgeversverklaring te overleggen en ook hier gaat weer de nodige tijd overheen.

Ten eerste dien je jouw werkgever de verklaring te laten ondertekenen. En daarna dien je die deze weer op te sturen naar de geldverstrekker. Vervolgens dient de kredietbeoordelaar deze in behandeling te nemen. En dan is het maar net de vraag wanneer deze kredietbeoordelaar de tijd vindt om de aanvraag te controleren.

Wat als je nu per direct geld nodig hebt?

Indien je echt op korte termijn over geld dient te beschikken dan is dit alles best wel frustrerend. Het aanvragen van een lening zou in dat geval eigenlijk veel sneller moeten kunnen gaan.

Een andere optie die je dan hebt is het jezelf wenden tot het afsluiten van een minilening. Helaas ga je in dat geval wel een veel hogere rente betalen dan dat je zou betalen via een persoonlijke lening of doorlopend krediet. Maar wanneer snelheid essentieel is, dan ben je hier in de praktijk eigenlijk op aangewezen.

Snel een eenvoudig geld lenen

Alleen bij verstrekkers van  minileningen of flitskredieten kan je vandaag de dag nog terecht voor geld lenen zonder bkr en papierwerk. Een lening via een bank zal altijd een BKR toetsing vereisten. En is de uitkomst van deze toetsing negatief, dan kan je een lening wel op je buik schrijven.

Wanneer is snel over geld beschikken echt essentieel

En toch kan  het in sommige situaties beter zijn een lening af te sluiten, dan bijvoorbeeld een rekening niet betalen. Het niet betalen van een rekening kan namelijk vervelende gevolgen hebben. Zo zal je te maken krijgen met verhogingen en in het uiterste geval zal er zelfs een deurwaarder langskomen.

Een specifiek geval in deze zijn ook verkeersboetes. De verhogingen die hier worden opgelegd, bij het niet op tijd betalen zijn eigenlijk absurd hoog. 

Als je een aantal aanmaningen verder bent dan kan het zomaar zijn dat je ineens het dubbele dient te betalen van het bedrag van de oorspronkelijke boete. In dat geval ben je waarschijnlijk goedkoper uit om een lening af te sluiten waarmee je de boete tijdig kunt betalen.

Het AFM treed hard op tegen verstrekkers van de flitskredieten. In de opinie van geld actueel worden bovengenoemde situaties, waarbij het niet betalen van een rekening of verkeersboete, tot veel grotere nadelige gevolgen kan leiden dan het afsluiten van een lening hierbij over het hoofd gezien.

Het zou daarom eigenlijk moeten worden gemaakt om eenvoudig, dat wil zeggen een lening zonder BKR en papierwerk, te kunnen afsluiten om dit soort situaties te vermijden. Het aanvragen van een lening doen mensen namelijk vaak omdat ze geen andere uitweg zien.

Geld lenen en het BKR register

Lenen en het BKR register

Het BKR is inmiddels in Nederland een vaak gehoorde naam. Het Bureau Krediet Registratie ziet erop toe dat mensen niet in de financiële problemen geraken. Door leningen en betaalgedrag vast te leggen in een register, kan er worden beoordeeld of het voor iemand verstandig is om nog een lening af te sluiten. Hierdoor zijn lenen en het BKR register onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De rol van het BKR register

Vaak wordt het BKR negatief geïnterpreteerd. Dit omdat mensen het als een obstakel zien bij het verkrijgen van een lening. In mijn opinie echter onterecht. Lenen en het BKR register is een soort van waarschuwingssysteem, wat kan voorkomen dat mensen in grote financiële problemen terechtkomen.

Krijg je hulp bij een negatieve BKR registratie?

Wel is het zo dat de hulp bij een negatieve BKR registratie beter zou kunnen. Want indien je een negatieve BKR registratie bezit, dan is het erg lastig om een lening af te sluiten. En indien je jezelf in de situatie bevindt dat je toch een lening nodig hebt, dan kan dit uitermate vervelend zijn.

Veranderende persoonlijke omstandigheden en een BKR registratie

Daarbij wordt er nogal eens voorbij gegaan aan een persoonlijke situatie. En dan vooral aan tijdelijke problemen die iemand heeft gehad. Raak je bijvoorbeeld werkloos waardoor je niet aan jouw financiële verplichtingen kan voldoen, dan wordt dit vaak automatisch opgelost wanneer je weer een nieuw baan vindt.

In die periode kan je echter wel een negatieve BKR codering oplopen. En deze blijft je vervolgens 5 jaar achtervolgen. En dit terwijl er misschien maar een paar maanden sprake was van financiële problemen. De actualiteit van iemands geldzaken wordt nogal eens genegeerd.

Waarom geen hulp een ondersteuning vanuit het BKR?

Inmiddels staan er echter al 11 miljoen mensen geregistreerd in het register van het BKR. Dit zorgt ervoor dat maatwerk lastig wordt. Dat is ook wel te begrijpen bij dergelijke aantallen. 

Maar het zou niet slecht zijn dat indien je in het bezit bent van een negatieve BKR registratie dat je dan automatisch hulp krijgt aangeboden door een overheidsinstantie.

Op die manier voorkom je nog beter dat mensen in uitzichtloze situaties terecht komen. Soms kan een klein beetje advies of een stukje begeleiding al een groot verschil maken. Nu is deze groep mensen aangewezen op geld lenen zonder BKR toetsing.

Geld lenen zonder een BKR toetsing

Deze methode van geld lenen zonder BKR toetsing is alleen mogelijk via een minilening. Hiervoor betaal je dan wel weer een hoge rente. 

Daarnaast worden deze leningen verstrekt buiten het toezicht van het Bureau Krediet Registratie. En dat is eigenlijk iets wat je niet zou willen. Maar aangezien er bij deze groep mensen toch een sterke behoefte is aan wat extra geld, gebeurd het wel op grote schaal.

De voordelen voor Nederlanders van het kredietregister

Het voordeel voor Nederlanders van het BKR register is dat de rente relatief laag is. Het BKR geeft een bepaalde mate van zekerheid aan de geldverstrekkers, waardoor het risico tot niet terugbetaling kleiner wordt.

Bij het bepalen van de rente wordt er altijd een risico opslag ingebouwd. Deze is dus lager door het bestaan van het kredietregister. Dit is iets waar dan weer veel Nederlanders van profiteren, vanuit oogpunt van een lagere rente op hun lening.

De strijd tegen verstrekkers van flitskredieten

De strijd tegen verstrekkers van flitskredieten

Er is veel te doen over verstrekkers van minileningen. De AFM is al een tijd geleden de strijd tegen verstrekkers van flitskredieten aangegaan. En dat met een behoorlijk succes. Veel van de bedrijven die actief waren in deze markt zijn inmiddels gestopt met het aanbieden van dit type leningen. En sommige bedrijven zijn zelfs geheel gestopt met hun activiteiten.

Waarom strijdt de AFM tegen flitskrediet aanbieders?

De AFM is van mening dat de rente en de bijkomende kosten die in rekening worden gebracht door verstrekkers van flitskredieten te hoog zijn. In Nederland geldt er een wet dat de rente die in rekening mag worden gebracht niet hoger mag zijn dan de wettelijke rente vermeerderd met 12%. 

De rente die verstrekkers van een minilening in rekening brengen voldoet aan dit criteria. De rente die zo ongeveer 14% bedraagt is gelijk aan de wettelijke rente plus de maximaal toegestane 12%. 

Daar zit het probleem dan ook niet. Het probleem waartegen de AFM probeert op te treden tegen verstrekkers van flitskredieten zijn de bijkomende kosten.

De Nederlandse wetgeving betreffende extra kosten

Volgens de Nederlandse wet mogen er naast de maximale kredietvergoeding geen extra kosten in rekening worden gebracht. Bij het afsluiten van een minilening is een garantstelling echter een verplichting. En dat is nu precies het punt van discussie.

De AFM is van mening dat het hier om extra bijkomende kosten gaat. Het verweer van de flitskrediet aanbieders is dat het hier geen verplichte kosten zijn. Je hebt namelijk de keuze om wel of niet gebruik te maken van deze garantstelling. En hiermee bedoel ik de garantstelling die voor jou geregeld kan worden door de verstrekker van de minilening. 

Maak je geen gebruik van het aanbod van de geldverstrekker maar regel jezelf iemand die voor jou garant wilt staan, dan worden er geen kosten in rekening gebracht. In dat geval betaal je alleen de rente die natuurlijk nog steeds erg hoog te noemen is.

Is een garantstelling een vorm van extra kosten?

Volgens het AFM is het aantal mensen die gebruik maken van de betaalde garantstelling echter dermate hoog, dat er sprake is van extra kosten. 

In de ogen van geld actueel is dit een grijs gebied. Er is geen verplichting tot het aangaan van deze bijkomende kosten, maar in de praktijk is dit wel vaak het geval.

Succesvolle rechtszaken

Tegen verschillende partijen zoals Cashper en voorschotje heeft de AFM met succes rechtszaken gevoerd. De rechter was hier van mening dat de manier waarop de bedrijven leningen aan de man brachten niet conform de wet was. Op dit moment zijn Saldodipje en Ferratum nog steeds actief op de Nederlandse markt. Dat wil zeggen, zij zijn  online actief want kantoren hebben zij niet in Nederland. 

Het internet maakt optreden tegen overtreders lastig

Dat deze bedrijven online actief zijn maakt het lastig om op te treden door het AFM. 

Daarnaast dien je in mijn opinie ook te waken voor een soort van oncontroleerbare markt. 

Want bedrijven kunnen natuurlijk vanuit allerlei landen zich richten op de Nederlandse markt. En in dat geval heeft de AFM geen enkele mogelijkheid om hiertegen op te treden. Zeker indien het gaat om landen buiten de Europese Unie. Op die manier bestaat er een kans dat het soort van wild west markt gaat worden. En in mijn opinie is dat iets dat je ten alle tijden dient te voorkomen.

 

Crypto daling van 2018

crypto daling

Sinds begin 2018 maakt de hele cryptomarkt een flinke daling door. Het gaat hier niet alleen om Bitcoin, ook overige cryptomunten laten een koersdaling zien. Dit brengt veel vragen met zich mee. Is het nog wel verstandig om in cryptocurrency te investeren? We laten zien hoe je de crypto daling overleeft. Er wordt vaak gesteld dat beleggen met geleend geld geen goed idee is. En dat bewijst de cryptomarkt nog maar eens.

Vrijwel alle cryptovaluta zitten in een negatieve spiraal. Kijken we naar Bitcoin, dan is deze in het eerste kwartaal van 2018 (1 jan-15 maart) ruim 42% in waarde gedaald. Ethereum noteert een waardeverlies van 36% en Ripple ziet maar liefst 75% van de waarde verdampen. We nemen ook nog even de Nederlandse cryptomunt Gulden erbij, die in deze periode 68% minder waard werd.

Het is huilen in cryptoland, overal krijgen investeerders te maken met financieel verlies. Crypto investeerders bekijken dagelijks zenuwachtig de koersen. Wie de nieuwsberichten volgt merkt dat er weinig positiefs te melden is. Wie op tijd is ingestapt heeft nog niets te vrezen.

In vergelijking met 1 jaar geleden staan veel cryptomunten nog op winst. Iedereen die in het laatste kwartaal van 2017 of het eerste kwartaal van 2018 is ingestapt, ziet de waarde van zijn portfolio wél dalen. Wat is de oorzaak van deze crypto daling?

Oorzaken van de crypto daling

Cryptocurrency hebben geen echte onderliggende waarde. De koersen van Bitcoin en altcoins zijn gebaseerd op verwachtingen. Door manipulatie en speculatie reageert de koers soms heftig. De volgende oorzaken kunnen de crypto daling verklaren:

1. Strengere regelgeving

Zuid-Korea kwam als eerste met het invoeren van strengere regels. Ook binnen Europa worden er maatregelen voorbereid om de cryptocurrency handel te reguleren. Vanuit China ligt er al langer een verbod op de lancering van ICO’s. Regelgeving maakt de markt volwassen, maar ook veel beleggers nerveus.

2. Nog niet geaccepteerd als betaalmiddel

Bitcoin moest het nieuwe digitale betaalmiddel worden. Door de lange transactietijd en hoge transactiekosten heeft deze cryptomunt hierin gefaald. Ook andere cryptomunten weten als betaalmiddel niet van de grond te komen. Kijken we bijvoorbeeld naar de Nederlandse gulden, die door best veel bedrijven als betaalmiddel wordt geaccepteerd.

Toch zijn er maar zeer weinig mensen die hier daadwerkelijk mee betalen. Dit heeft vooral te maken met de sterk wisselende koers. Je guldens met een waarde van €5 kunnen morgen zomaar €10 of €2 waard zijn. Bovendien accepteren een aantal grote (Amerikaanse) bedrijven niet langer Bitcoins: ook dit is te wijten aan de sterk wisselede koers.

3. Wildgroei aan cryptomunten

Bitcoin was de allereerste cryptomunt, rond 2013 kwamen er snel nieuwe munten bij zoals Litecoin en Ethereum. Vooral in 2017 en begin 2018 zijn er ontzettend veel nieuwe cryptomunten gelanceerd, ook wel de ICO’s genoemd. In maart 2018 tellen we meer dan 1500 verschillende cryptocurrency.

Hierdoor is er een ware wildgroei aan cryptomunten ontstaan. Beleggers weten niet meer waar ze moeten kijken en welke cryptomunt het beste is. Ieder project beloofd weer iets anders, waarvan bij veel projecten de belofte niet wordt waargemaakt. Gelukkig zijn er steeds meer landen die de lancering van ICO's willen verbieden.

4. Verlies van vertrouwen

Door de crypto daling die maar voort blijft duren, raken veel beleggers het vertrouwen in cryptocurrency kwijt. Steeds meer mensen besluiten om de inhoud van hun portfolio te verkopen. Veel verkopen brengen koersdalingen met zich mee. Door de dalende koersen verdwijnt ook een beetje het enthousiasme bij (nieuwe) beleggers.

5. Geen nieuwe crypto beleggers

Door de negatieve nieuwsgeving rondom cryptocurrency en de dalende koersen worden er niet snel nieuwe beleggers aangetrokken. Veel mensen blijven in deze onzekere tijden langs de zijlijn staan. Ze wachten af op een goed moment om weer in te kopen. Dit moment komt er zodra de crypto daling trend zich omkeert. Niemand kan van tevoren voorspellen of en wanneer dit gaat plaatsvinden.

6. Stijgende rentes

De lage spaarrentes, die bij sommige banken op nul stond, was voor veel spaarders een reden om te investeren in cryptocurrency. Verwacht wordt dat de spaarrente binnenkort stijgt. Spaarrentes zullen in 2018 nog niet direct of snel omhoog gaan, maar het licht staat wel op groen.

De rentes op de kapitaalmarkten stijgen nog steeds, wat op termijn een renteverhoging van de ECB betekent. Hierdoor wordt geld lenen voor banken weer duurder, waardoor ze het spaargeld van de burger nodig hebben. Spaargeld aantrekken kan alleen door de spaarrentes te verhogen.

Mensen die hun spaargeld in cryptocurrency hebben zitten, zien hun inleg verdampen. Hier tegenover staan positieve verwachtingen met betrekking tot een stijgende spaarrente. Het is dan ook logisch dat veel crypto beleggers hun investering terugtrekken en dit weer bij de bank onderbrengen.

Hoe overleef ik de cryptodaling?

Ga je de crypto daling uitzitten of trek je voortijdig je investering terug? Niets zo onzeker als de hele cryptomarkt. Door steeds strengere regelgeving ontstaat er veel onrust. Aan de andere kant kan deze regelgeving ook voor een betere markt zorgen. Denk maar eens aan het verdwijnen van frauduleuze praktijken met ICO’s.

De crypto daling blijft net zolang voortzetten totdat het vertrouwen in cryptocurrency weer terugkeert. Hierbij moeten overheden laten zien dat er ruimte is voor de cryptocurrency handel. Wanneer dit eenmaal is bereikt, zal de crypto crash teneinde komen.

Investeer ondertussen alleen met geld dat je kunt missen, ook wanneer je het dreigt te verliezen. Koop liever geen cryptomunten met geleend geld of spaargeld dat je op korte termijn nodig hebt. Wanneer je er vanuit gaat dat je alles kunt verliezen ben je de zenuwen beter de baas en overleef je elke crypto daling.