Welkom Energie failliet

Welkom Energie failliet

Het zal zeker de klanten niet ontgaan zijn, dat het energiebedrijf welkom energie failliet is verklaard. Het intrekken van de vergunning door de ACM ligt hier mede ten grondslag aan. 

De 90.000 klanten zijn hiervan de dupe. 29 oktober is een dag die veel mensen heel veel geld gaat kosten. Dat is de dag dat de rechtbank Midden Nederland het faillissement heeft uitgesproken. De vraag is of dit wel in deze mate nodig was geweest.

De rol van GasTerra

Nu is echter in het nieuws gekomen dat Welkom Energie nog een leveringscontract open had staan met GasTerra. De prijs in dit contract is ver beneden de huidige marktprijs. Inmiddels weigert GasTerra het contract na te komen. 

Zij verkopen uiteraard het gas veel liever tegen de huidige marktprijs. De gestegen prijzen voor gas, zorgt ervoor dat ze het gas voor een veel hogere prijs kunnen verkopen, dan dat zij dit hadden dienen te leveren aan Welkom energie.

Om hoeveel gas het precies gaat en ook hoeveel het prijsverschil bedraagt is niet bekend . Wel wordt er aangegeven dat  het om miljoenen gaat. Ook is het duidelijk dat het voor de staat interessant is, aangezien zij voor 50% eigenaar zijn van GasTerra. 

De rol van de ACM

Persoonlijk vind ik het toch erg apart dat de ACM hier de kant van de overheid heeft gekozen. Wellicht was er een andere oplossing geweest. Zo had Welkom Energie wellicht de prijzen tussentijds iets kunnen verhogen om te voorkomen dat Welkom Energie failliet was gegaan.

Het bedrijf DGB energie en Enstroga is verboden, om gedwongen door financiële problemen, contracten eenzijdig op te zeggen. Dit kan ik begrijpen. Echter, er dient wel voor te worden gezorgd, dat ook dit bedrijf niet failliet gaat en nog meer mensen de dupe worden. Ook daar ligt mijn inziens een rol voor de ACM. De C in ACM staat niet voor niets voor consumenten.

Tussentijdse prijsverhoging als oplossing

In het geval van een tussentijdse prijsverhoging waren de klanten van Welkom Energie beter af geweest.

Op dit moment een nieuw contract afsluiten gaat in de papieren lopen. 

Contracten met klanten worden nu simpelweg ondergebracht bij Eneco, waarbij je de huidige markt tarieven voor gas en elektriciteit gaat betalen.

Hierbij neemt Eneco de verplichting op zich om gas en energie te leveren. Dit zal echter niet tegen lage tarieven zijn. 

Prijsverhoging gas

Ook had er gekozen worden om het gascontract met GasTerra door te geven aan Eneco, die dit dan had kunnen gebruiken om de gedupeerde klanten in ieder geval enigszins tegemoet te komen. Misschien was Welkom Energie 

Betaalde voorschotten en cashback

Dat GasTerra het contract niet wil nakomen, houdt hoogstwaarschijnlijk ook in dat de gedupeerde klanten eventueel teveel betaalde voorschotten kwijt zijn. Zeker wanneer je in de zomermaanden bent overgestapt, dan is dit meer dan aannemelijk. De voorschotten zijn gebaseerd op het jaarverbruik en dat gedeeld door 12. In de zomermaanden betaal je dan eigenlijk teveel en in de wintermaanden te weinig. 

Dit omdat het gasverbruik in de zomer veel lager ligt. In de zomer is het gasverbruik slechts een fractie van het verbruik in de winter. Want vergeet niet, dat normaal gesproken 80% van het gasverbruik wordt gebruikt voor de verwarming. En de verwarming heb je in de zomermaanden uiteraard niet nodig.

Het contract met GasTerra had ervoor kunnen zorgen dat er nog wat geld beschikbaar is voor de afwikkeling van het faillissement. Zeker als je geld tegoed hebt, dan zou dat erg prettig zijn. Dat Welkom Energie failliet is verklaard, kan mensen wel meer dan 2.000€ gaan kosten.

Drie dubbele schade voor klanten

De klanten die teveel aan voorschot hebben betaald en een cashback in hun contract hebben opgenomen worden hard geraakt door het faillissement. Op drie vlakken in dergelijke situaties. Want ook de nieuwe prijzen zullen waarschijnlijk voor veel mensen het dubbele zijn, van hetgeen zij tot op heden betaalden en in hun contract hadden staan. Het is dan ook een zeer slechte timing dat welkom energie failliet is verklaard.

Dat de ACM gewoonweg de vergunning heeft ingetrokken, het overheidsbedrijf GasTerra hun verplichtingen niet wil nakomen, zet veel burgers in de kou. Hier had toch best een andere oplossing voor kunnen worden gevonden. De klant had hier het uitgangspunt  dienen te zijn, om op die manier de negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken. 

Hopelijk gaat voor de gedupeerden volgend jaar de gasprijs weer enigszins dalen. De hoge gasprijzen en hoge energieprijzen zijn een aanslag op het besteedbaar inkomen van veel mensen.

Huis verkopen en terughuren

Huis verkopen en terughuren

De huizenprijzen stijgen de pan uit. Is vanuit dit opzicht jouw huis verkopen en terughuren interessant? 

Dit is een vraag die niet eenvoudig is om te beantwoorden en waarbij er veel onzekere factoren een rol spelen. Een woning verkopen en terughuren is een ingrijpende beslissing.

Waarom jouw huis verkopen en terughuren

Indien je een huis bezit met een hoge overwaarde, dat wil zeggen dat de hypotheek lager is dan de verkoopprijs, dan kan je door het verkopen van deze woning deze overwaarde van jouw huis verzilveren.

Indien je wel gewoon in jouw huis wilt blijven wonen, dan dien je iemand te vinden die het huis van jou wil kopen en die vervolgens bereid is dit huis aan jou weer terug te verhuren, zodat je in het huis kan blijven wonen. Dat is geen eenvoudige opgave.

Wanneer jouw woning volledig is afbetaald, dan kan je op deze manier een groot geldbedrag tot je beschikking krijgen. Wel heb je dan niet langer de beschikking over een eigen huis.

De hoogste van de huur

Naast dat de prijzen van huizen hoog zijn, geldt dit ook voor de hoogte van de huur. Je zult dus na de verkoop van jouw huis een hoge huur gaan betalen. De hoogte van de huur zal samenhangen met de verkoopwaarde van een huis.

Stel de waarde van de woning is 300,000€ en je hebt een hypotheek van 200,000€. Dan hou je dus 100,000€ over na de verkoop. 

In dat geval zal je wel al snel dienen te rekenen op een huur van 1,200€ per maand. De 100,000€ zal je dus in 7 jaar aan huur betalen, om in jouw vertrouwde huis te kunnen blijven wonen.

Voordelen van een verkoop en huur constructie

Je krijgt op deze manier in een keer een groot geldbedrag ter beschikking. Je zou dit geld kunnen gaan investeren om op die manier extra inkomen te genereren. Het is echter op dit  moment wel zo, dat je dit met sparen niet zal lukken. Je zal dus naar andere mogelijkheden dienen te kijken om rendement te behalen.

Op basis van bovenstaand voorbeeld zal de huur ongeveer 8% bedragen van het geld dat je op jouw bankrekening krijgt gestort. Om er op den duur  niet op achteruit te gaan, zal je dus meer dan 8% rendement dienen te realiseren. Alleen op die manier laat je het geld groeien. Dit is vandaag de dag geen eenvoudige opgave.

Het uitlenen van geld via een P2P platform zou een mogelijkheid kunnen zijn. Dit is echter niet zonder risico.

Huis verkopen en terughuren voordeel

Schulden afbetalen

Heb je op dit moment schulden, waarbij de rente relatief hoog is? Dan zou je op deze manier het geld ter beschikking kunnen krijgen om deze schulden af te betalen.

Gaan de huizenprijzen dalen?

Een andere reden om jouw huis te verkopen en terug te huren is indien je verwacht dat de prijzen van de huizen zullen gaan dalen. Of dit op korte termijn gaat gebeuren is echter maar zeer de vraag. De woningnood is hoog en er wordt maar mondjesmaat bijgebouwd. In onze opinie is dit een risicovolle gedachte.

Wanneer je op niet al te lange termijn wilt verhuizen, dan zou je wel op deze manier op dit moment een goede verkoopprijs voor jouw huis kunnen realiseren.

Kosten bij verkoop van een woning

Vergeet ook niet dat wanneer je jouw woning verkoopt dat hier kosten aan verbonden zijn. Zeker gezien het feit dat deze constructie redelijk complex is, zal je een makelaar dienen in te huren. De kosten gaan ten koste van de overwaarde die je uiteindelijk netto overhoudt.

Onderhoud van de woning

Indien je een huis gaat huren, dan zullen de kosten van het onderhoud voor rekening komen van de eigenaar. Aan het bezit hebben van een eigen woning zijn nu eenmaal kosten verbonden.

Dit is dus een besparing die je zal realiseren. Voordat je daadwerkelijk een woning gaat verkopen en terughuren is het verstandig om een inschatting te maken om hoeveel geld dit zal gaan.

Uitlenen van geld

Uitlenen van geld

Als je mensen de vraag stelt, waar kan je een lening afsluiten, dan zal het meest gehoorde antwoord zijn; een bank. En dat is ook volstrekt logisch. Van oudsher zijn banken opgericht om geld uit te lenen. Door mensen die geld op een spaarrekening zetten minder rente te betalen dan hetgeen er rekening wordt gebracht bij het uitlenen van geld, kan er winst worden behaald.

Het verdienmodel van een bank

Dit is van oudsher het verdienmodel van een bank en waarom banken zijn opgericht. Minder rente betalen voor spaargeld dan wat er in rekening wordt gebracht bij uitlenen van geld. Echter in onze opinie maken de meeste banken het op dit moment wel heel erg bont. 

De spaarrente is inmiddels tot nul gedaald en voor de echt grote bedragen dien je zelfs rente te betalen. Maar dit zie je nog niet terug in de rentetarieven bij bijvoorbeeld een doorlopend krediet of persoonlijke lening.

Zo betaal je bij de Rabobank maar liefst 7% rente bij het afsluiten van een doorlopend krediet. De ING maakt het nog bonter met een rente van 7,4%.

Ter financiering van deze doorlopende kredieten wordt er gebruik gemaak van de saldo`s op spaarrekeningen. Je krijgt dus iets voor niks en brengt vervolgens 7% of nog meer rente in rekening. 

Platformen die hier verandering in brengen

Dit is dan ook een van de belangrijkste redenen dat particulier geld lenen sterk in opkomst is. Omdat banken een ongelooflijk hoge marge berekenen, kan je door het uitsluiten van deze banken veel geld besparen.

En deze besparing komt ten goede aan zowel degene die geld uitleent als aan degene die een lening afsluit. Want met het uitlenen van geld via een platform voor particuliere leningen dan kan  je nog steeds een behoorlijk rendement behalen. Zo is het op dit moment nog steeds mogelijk om een rendement van 4% te behalen.

Is spaargeld wel veilig via een platform voor particuliere leningen?

Uiteraard wil iemand die op die manier zijn spaargeld investeert, zekerheid hebben dat hij of zij zijn geld ook weer terugkrijgt. Hiervoor heeft een platform zoals Lender en Spender een systeem ontwikkeld waardoor het risico bij het uitlenen van geld minimaal wordt.

Zo leen je niet al jouw geld uit aan een specifiek persoon. Jouw inleg wordt gespreid over verschillende kleine leningen. Hierdoor wordt het risico aanzienlijk verkleint. 

Daarnaast kunnen alleen mensen en lening afsluiten die normaal gesproken ook kunnen lenen via een bank. 

Het is dus absoluut niet zo dat er risicovolle leningen worden verstrekt. Snel geld lenen zonder BKR en papierwerk is dan ook absoluut niet aan de orde voor mensen die op deze manier geld willen lenen. In tegenstelling tot het aanvragen van een minilening, zijn de voorwaarden hier uitermate strikt te noemen.

Particulier geld lenen is sterk in opkomst

Dat mensen zich meer en meer beseffen dat de banken winst maken ten koste van de consument, blijkt wel uit de enorme groei die er plaatsvindt binnen de markt van particulier geld lenen

Zo heeft Lender Spender op dit al meer dan 19 miljard euro uitgeleend op deze manier.

De totale rente die is uitbetaald op uitstaande leningen is meer dan een half miljard. Dit is een netto rendement na aftrek van alle kosten. 

Was eenzelfde bedrag ondergebracht op een spaarrekening bij een bank, dan zou er exact nul euro aan rente zijn uitbetaald. In dat geval was dit bedrag van meer dan een half miljard euro aan de winst van de banken toegevoegd. En dat ten koste van de consument.

Aanvragen van een lening

Lening aanvragen

Het aanvragen van een lening kan een lang en ook frustrerend proces zijn. Indien je een lening voor een hoog bedrag wilt afsluiten is dat te begrijpen. Want wanneer een bank of andere geldverstrekker jou vele duizenden euro`s uitleent, dan willen zij natuurlijk zekerheid hebben dat je dit weer kunt en ook gaat terugbetalen.

Ook voor een kleine lening veel rompslomp

Wil je echter een lening aanvragen van een paar honderd euro, dan kan dit proces van aanvragen en controleren wel eens overvloedig lijken. Eigenlijk zou je voor dergelijke kleine bedragen snel en zonder al teveel poespas een lening moeten kunnen afsluiten.

Het papierwerk en controle voor aanvraag van een lening

In feite praten we dan over snel geld lenen zonder BKR en papierwerk. Want met name de BKR controle maakt dat het proces van afsluiten van een lening al snel een aantal weken in beslag kan nemen. En daarnaast natuurlijk het papierwerk niet te vergeten. Want dien je bijvoorbeeld een werkgeversverklaring te overleggen en ook hier gaat weer de nodige tijd overheen.

Ten eerste dien je jouw werkgever de verklaring te laten ondertekenen. En daarna dien je die deze weer op te sturen naar de geldverstrekker. Vervolgens dient de kredietbeoordelaar deze in behandeling te nemen. En dan is het maar net de vraag wanneer deze kredietbeoordelaar de tijd vindt om de aanvraag te controleren.

Wat als je nu per direct geld nodig hebt?

Indien je echt op korte termijn over geld dient te beschikken dan is dit alles best wel frustrerend. Het aanvragen van een lening zou in dat geval eigenlijk veel sneller moeten kunnen gaan.

Een andere optie die je dan hebt is het jezelf wenden tot het afsluiten van een minilening. Helaas ga je in dat geval wel een veel hogere rente betalen dan dat je zou betalen via een persoonlijke lening of doorlopend krediet. Maar wanneer snelheid essentieel is, dan ben je hier in de praktijk eigenlijk op aangewezen.

Snel een eenvoudig geld lenen

Alleen bij verstrekkers van  minileningen of flitskredieten kan je vandaag de dag nog terecht voor geld lenen zonder bkr en papierwerk. Een lening via een bank zal altijd een BKR toetsing vereisten. En is de uitkomst van deze toetsing negatief, dan kan je een lening wel op je buik schrijven.

Wanneer is snel over geld beschikken echt essentieel

En toch kan  het in sommige situaties beter zijn een lening af te sluiten, dan bijvoorbeeld een rekening niet betalen. Het niet betalen van een rekening kan namelijk vervelende gevolgen hebben. Zo zal je te maken krijgen met verhogingen en in het uiterste geval zal er zelfs een deurwaarder langskomen.

Een specifiek geval in deze zijn ook verkeersboetes. De verhogingen die hier worden opgelegd, bij het niet op tijd betalen zijn eigenlijk absurd hoog. 

Als je een aantal aanmaningen verder bent dan kan het zomaar zijn dat je ineens het dubbele dient te betalen van het bedrag van de oorspronkelijke boete. In dat geval ben je waarschijnlijk goedkoper uit om een lening af te sluiten waarmee je de boete tijdig kunt betalen.

Het AFM treed hard op tegen verstrekkers van de flitskredieten. In de opinie van geld actueel worden bovengenoemde situaties, waarbij het niet betalen van een rekening of verkeersboete, tot veel grotere nadelige gevolgen kan leiden dan het afsluiten van een lening hierbij over het hoofd gezien.

Het zou daarom eigenlijk moeten worden gemaakt om eenvoudig, dat wil zeggen een lening zonder BKR en papierwerk, te kunnen afsluiten om dit soort situaties te vermijden. Het aanvragen van een lening doen mensen namelijk vaak omdat ze geen andere uitweg zien.

Boekhouding

boekhouding

In financieel moeilijke tijden is het op orde hebben van de boekhouding extra belangrijk. Alleen op die manier kan je crisistijden goed doorstaan. Heb je dat niet voor elkaar, dan vaar je als het ware blind. En dat is iets wat je echt niet wilt.

Boekhouden is essentieel voor ondernemers

Boekhouden wordt door ondernemers nogal eens ervaren als een vervelende bijkomstigheid. Zij houden zich liever bezig met het ondernemen zelf. Of het binnenhalen van een nieuwe klant om op die manier extra omzet te genereren.

Op zich is er weinig mis met die instelling. Maar helaas hoort het boekhouden er nu eenmaal bij. En doe je dat niet, dan kom je vroeger of later vanzelf in de geldproblemen.

Boekhouden bestaat vooral uit routinematige activiteiten

Wat veel ondernemers zich niet realiseren is dat boekhouden eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is. Ik durf wel te stellen dat 80%,  of zelfs meer, van de boekhoudkundige activiteiten bestaat uit simpele en routinematige transacties. 

Als je dat eenmaal onder de knie hebt, dan kan je dit prima zelf doen. En daarnaast hoeft je dit dan ook helemaal niet zoveel tijd te kosten.

Een boekhoudprogramma helpt je tijd te besparen

Door het gebruik degelijke en het liefst online boekhoudsoftware, zal je snel merken dat veel zaken grotendeels geautomatiseerd zijn. 

Zo kan je bankgegevens van de bankrekening eenvoudig importeren vanuit de banksoftware. Vervolgens gaat de boekhoudsoftware voor jou op zoek naar de bijbehorende facturen. En indien deze gematcht kunnen worden, dan verwerkt het boekhoudprogramma deze betaling automatisch.

Verwerk de inkoop- en verkoopfacturen op regelmatige basis

Hiervoor is het dan wel noodzakelijk dat je de boekhouding op orde hebt. En hiermee bedoel ik dat je regelmatig zowel de inkoop- als ook de verkoopfacturen verwerkt. 

Het verwerken van verkoopfacturen kan je overigens ook grotendeels automatiseren. Zo kan je met e-boekhouden.nl een verbinging opzetten, zodat de facturen vanuit de webshop automatische in het boekhoudprogramma worden verwerkt.

Ook voor het verwerken van de inkoopfacturen kan je bepaalde zaken automatiseren. Voor leveranciers die jou regelmatig facturen sturen kan je bijvoorbeeld sjablonen aanmaken. Op die manier worden deze facturen ook automatisch verwerkt.

Een goede opzet van de boekhouding is essentieel

Hiervoor dien je dan wel eenmalig het een en ander in te stellen zodat dit juist verwerkt wordt. Dit is ook niet al te complex. 

Het kan echter wel verstandig zijn om hiervoor een boekhouder in te huren indien je over weinig boekhoudkundige kennis beschikt. Maar dit is echter iets eenmaligs, waar je later van zal profiteren tijden het bijwerken van de boekhouding.

Bovenstaande geeft wel aan dat het opzetten van een boekhouding enorm belangrijk is. Doe je dit goed, dan zal je daar later veel profijt van hebben. En dan niet alleen op het gebied van tijdsbesparing, het zal je dan ook veel meer waardevolle informatie en inzichten opleveren. En dit zal je vervolgens weer ondersteunen bij het ondernemen en het nemen van de juiste beslissingen.

Schuif je de boekhouding echter terzijde en werk je deze slechts een aantal keer per jaar bij, dan wordt het een gigantische klus. En dat is in onze ogen nu net hetgeen je dient te voorkomen. 

Besteed gewoon elke week een paar uur aan het boekhouden. Zo blijft de boekhouding overzichtelijk en wordt het geen helse klus.

Werken en vrijheid

Werken en vrijheid

Er is al jaren een trend aan de gang dat steeds minder mensen kiezen voor een 9 tot 5 baan. En dat in loondienst bij een werkgever. Sommige kiezen ervoor om aan de slag te gaan als zzp`er. Op die manier heb je een bepaalde mate van werken en vrijheid bij het al dan niet accepteren van van een opdracht. Echter, zzp'ers die selectief kunnen zijn blijken in de praktijk een uitzondering. Veel zzp`ers verdienen geen volwaardig inkomen.

ZZp`ers hebben moeite om rond te komen

Veel zzp'ers hebben moeite om rond te komen. Door de alsmaar toenemende concurrentie staan de tarieven die een zzp`er in rekening kan brengen onder druk. 

Daarnaast zijn er ook werkgevers die standaard met zzp`ers werken. Denk maar eens aan de postbezorgers. En voor deze constructie is niet gekozen omdat het beter voor de werknemer is. Integendeel, het pakt voordeliger uit voor de werkgever. En dan kan je eigenlijk niet spreken over werken en vrijheid.

Daarom zijn er best veel zzp`ers die financieel niet rond kunnen en komen en daarom steeds meer geld gaan lenen.

Werken en vrijheid, hoe reëel is dat?

Als je echt volledige vrijheid wilt en toch verzekerd wilt zijn van een goed inkomen, dan is het internet wellicht de oplossing. Online geld verdienen verschaft de optie van weken en vrijheid en dit kan tegenwoordig op talloze manieren. Zo kan je je een webshop beginnen, maar dat is zeker niet de enige methode om via het internet jouw geld te verdienen. Je kan ook geld verdienen via een platform zoals Bol.com of Amazon.

De populairste methode om geld te verdienen via het internet

Een ander methode die alsmaar populairder wordt, is de wereld van affiliate marketing. Dit omdat het een super eenvoudige methode is en bovendien een sterk groeiende markt.

Het uitgangspunt van affiliate marketing is dat je beloond wordt voor een verkoop. De verkoper stuur je in dit geval door vanaf jouw website door naar de website van de verkopende partij. 

Daar dienen we wel aan toe te voegen dat je eigenlijk geeneens een website nodig hebt om affiliate marketing toe te passen. Je kan bijvoorbeeld gewoon een socialmedia kanaal inzeten om op die manier verkopen te realiseren.

Waarom is affiliate marketing interessant voor bedrijven?

Bedrijven vinden dit steeds meer een interessante optie. Dien je bij het inhuren van een influencer nog maar af te wachten wat dit gaat opleveren, bij affiliate marketing weet je zeker dat je alleen gaat betalen wanneer je ook daadwerkelijk omzet binnenhaalt. 

Er zijn wel een paar uitzonderingen dat er zelfs voor het aanleveren van een lead al een commissie wordt uitgekeerd. Dit zijn vooral de branches waar een lead al ontzettend veel waard is.

Omdat er alleen wordt uitgekeerd bij het daadwerkelijk realiseren van een verkoop wordt er ook vaak gesproken over performance marketing. Dit omdat er daadwerkelijk geleverd dient te worden voordat je gaat verdienen.

Hoe word je succesvol via performance marketing?

Zoals hierboven al aangegeven is affiliate marketing echt niet moeilijk. Het enige wat je eigenlijk nodig hebt is doorzettingsvermogen. Online geld verdienen vraagt doorzettingsvermogen.

Dit omdat je eerst dient op te bouwen alvorens er geld gaat binnenkomen. En hier kan best wel wat tijd overheen gaan. Je dient er eigenlijk vanuit te gaan dat je 6 maanden nodig hebt alvorens je daadwerkelijk online geld gaat verdienen.

En dit is exact de reden dat veel mensen er vroegtijdig mee opbouwen. En in dat geval beweren zij dat dit gewoon complete onzin is. 

Dit is echter absoluut niet waar. Kijk maar eens hoeveel miljarden er wereldwijd worden uitgegeven aan affiliate marketing. En daarnaast hoeveel deze markt ook nog steed jaarlijks groeit. En daar zal de komende jaren echt nog geen verandering inkomen.

De waarde van een goede boekhouding

De waarde van een goede boekhouding

Wat is nu de waarde van goede boekhoudsoftware? Is de investering die je hiervoor dient te doen het geld waard, of kan je dit beter ergens anders aan besteden? Vergeet daarbij niet dat een goede boekhouding een must is voor elke ondernemer.

Hoeveel kost boekhoudsoftware?

De prijzen van online boekhoudsoftware zijn de laatste jaren enorm gedaald. De goedkoopste boekhoudpakketten kosten op dit moment nog geen 10€ per maand. En dat beantwoord eigenlijk al direct de vraag of het de investering waard is of niet. 

Want met de investering van een bedrag van tussen de 10€ en 20€ per maand ga je direct heel veel tijd besparen.

De mogelijkheden van een online boekhoudprogramma

Goede boekhoudsoftware geeft je namelijk de mogelijkheid om de boekhouding veel efficiëntere en sneller bij te werken. 

Het is lastig om aan te geven hoeveel tijd je gaat besparen, omdat dit grotendeels afhangt van de omvang van de boekhouding en de onderneming. Maar zelfs voor een kleine zzp'er gaat dit toch zeker een aantal uur per maand schelen.

De btw-aangifte doen in een handomdraai

Denk alleen maar eens aan de tijd je kwijt bent aan het versturen van de btw-aangifte indien je bijvoorbeeld de boekhouding in Excel bijhoudt. Dit is dan een pijnlijke en langdurige aangelegenheid, waarbij ook nog eens de kans op fouten vele malen groter is.

Maak je gebruik van een online boekhoudprogramma, dan is dit slechts een fluitje van een cent. Bepaalde proframma`s, waarvan e-boekhouden.nl een goed voorbeeeld is, hebben dit zelfs geheel geautomatiseerd. Door een druk op de knop kan je direct de btw-aangifte versturen. Je hoeft zelfs geen cijfers meer over te tikken op de website van de belastingdienst.

Het voordeel bij dagelijkse boekhoudactiviteiten

Alleen dit is eigenlijk de investering al meer dan waard. Maar ook bij de dagelijkse boekhoudactiviteiten bespaar je ontzettend veel tijd. 

Zo kun je snel en eenvoudig alle betalingen verwerken. Hiervoor kan je een bestand downloaden en dit eenvoudig inlezen in het boekhoudprogramma. Vervolgens zal het overgrote gedeelte van de betalingen automatisch worden verwerkt.

Het is dus niet voor niks dat er nog slechts weinig ondernemers zijn die de boekhouding in een spreadsheet bijhouden. 

Daarentegen verbazen wij ons erover dat er toch nog ondernemers zijn die dit wel doen. Als je jezelf niet de investering van die paar tientjes per maand kan veroorloven, dan is het maar de vraag of jouw onderneming dan wel levensvatbaar is.

Een boekhoudprogramma is een must voor belangrijke financiële informatie

Daar komt nog eens bij dat een goed boekhoudprogramma je ontzettend veel informatie verschaft die erg belangrijk is bij het ondernemer. 

Dan praat ik niet alleen over het opvolgen van de betalingen van de debiteuren, maar ook inzichtelijke informatie over waar jij je geld aan uitgeeft. 

En vervolgens kan je dan analyseren of dit wel de uitgaven zijn die zich terugbetalen in rendement. Dit is de zogenaamde ROI, wat staat voor Return On Investment.

Het principe van ROI zou je eigenlijk bij elke materiële uitgaven in je achterhoofd dienen te houden. Levert het geld wat je uitgeeft je uiteindelijk ook wat op? 

Dat is een belangrijk principe bij het ondernemen. Bekijk je dit niet regelmatig, dan heb je een grote kans dat je jouw financiële middelen niet op de juiste manier spendeert. En om dit goed te kunnen beoordelen is goede boekhoudsoftware gewoonweg onmisbaar.

Geld lenen en het BKR register

Lenen en het BKR register

Het BKR is inmiddels in Nederland een vaak gehoorde naam. Het Bureau Krediet Registratie ziet erop toe dat mensen niet in de financiële problemen geraken. Door leningen en betaalgedrag vast te leggen in een register, kan er worden beoordeeld of het voor iemand verstandig is om nog een lening af te sluiten. Hierdoor zijn lenen en het BKR register onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De rol van het BKR register

Vaak wordt het BKR negatief geïnterpreteerd. Dit omdat mensen het als een obstakel zien bij het verkrijgen van een lening. In mijn opinie echter onterecht. Lenen en het BKR register is een soort van waarschuwingssysteem, wat kan voorkomen dat mensen in grote financiële problemen terechtkomen.

Krijg je hulp bij een negatieve BKR registratie?

Wel is het zo dat de hulp bij een negatieve BKR registratie beter zou kunnen. Want indien je een negatieve BKR registratie bezit, dan is het erg lastig om een lening af te sluiten. En indien je jezelf in de situatie bevindt dat je toch een lening nodig hebt, dan kan dit uitermate vervelend zijn.

Veranderende persoonlijke omstandigheden en een BKR registratie

Daarbij wordt er nogal eens voorbij gegaan aan een persoonlijke situatie. En dan vooral aan tijdelijke problemen die iemand heeft gehad. Raak je bijvoorbeeld werkloos waardoor je niet aan jouw financiële verplichtingen kan voldoen, dan wordt dit vaak automatisch opgelost wanneer je weer een nieuw baan vindt.

In die periode kan je echter wel een negatieve BKR codering oplopen. En deze blijft je vervolgens 5 jaar achtervolgen. En dit terwijl er misschien maar een paar maanden sprake was van financiële problemen. De actualiteit van iemands geldzaken wordt nogal eens genegeerd.

Waarom geen hulp een ondersteuning vanuit het BKR?

Inmiddels staan er echter al 11 miljoen mensen geregistreerd in het register van het BKR. Dit zorgt ervoor dat maatwerk lastig wordt. Dat is ook wel te begrijpen bij dergelijke aantallen. 

Maar het zou niet slecht zijn dat indien je in het bezit bent van een negatieve BKR registratie dat je dan automatisch hulp krijgt aangeboden door een overheidsinstantie.

Op die manier voorkom je nog beter dat mensen in uitzichtloze situaties terecht komen. Soms kan een klein beetje advies of een stukje begeleiding al een groot verschil maken. Nu is deze groep mensen aangewezen op geld lenen zonder BKR toetsing.

Geld lenen zonder een BKR toetsing

Deze methode van geld lenen zonder BKR toetsing is alleen mogelijk via een minilening. Hiervoor betaal je dan wel weer een hoge rente. 

Daarnaast worden deze leningen verstrekt buiten het toezicht van het Bureau Krediet Registratie. En dat is eigenlijk iets wat je niet zou willen. Maar aangezien er bij deze groep mensen toch een sterke behoefte is aan wat extra geld, gebeurd het wel op grote schaal.

De voordelen voor Nederlanders van het kredietregister

Het voordeel voor Nederlanders van het BKR register is dat de rente relatief laag is. Het BKR geeft een bepaalde mate van zekerheid aan de geldverstrekkers, waardoor het risico tot niet terugbetaling kleiner wordt.

Bij het bepalen van de rente wordt er altijd een risico opslag ingebouwd. Deze is dus lager door het bestaan van het kredietregister. Dit is iets waar dan weer veel Nederlanders van profiteren, vanuit oogpunt van een lagere rente op hun lening.

Welke creditcard kiezen?

Welke creditcard kiezen

Creditcards bestaan in verschillende vormen. Welke creditcard kan je nu het beste kiezen? De standaard creditcard en de prepaid creditcard. De standaard creditcard wordt waarschijnlijk het meest gebruikt en is ook het meest bekend. Met deze kaart krijg je als het waarde de beschikking over extra geld. 

Deze kaart wordt ook in het register van het BKR opgenomen. Met een prepaid creditcard daarentegen krijg je geen extra geld tot je beschikking. De prepaid creditcard is alleen te gebruiken nadat je er een saldo op hebt gestort. Welke creditcard kan je nu het beste kiezen?

Met een prepaid creditcard geeft je geen extra geld uit

Omdat het een vereiste is om eerst saldo te storten alvorens je de prepaid creditcard kan gaan gebruiken, kan je ook geen geld uitgeven dat je niet hebt. 

Bovendien krijg je geen rekening aan het einde van de maand die je achteraf dient te betalen. Hierdoor is het veel eenvoudiger om inzicht in de uitgaven te behouden. 

Je kan op die manier eenvoudig een budget aanmaken voor specifieke uitgaven. Dat budget stort je dan op de prepaid creditcard, zodat je inzicht kan houden in het bedrag wat je van dit budget hebt besteed.

De hoogte van de creditcardrekening valt altijd tegen

De meeste mensen die een standaard creditcard in hun bezit hebben kennen wel de onverwacht hoge rekening. Omdat je gedurende de gehele maand snel en makkelijk geld uitgeeft via de kaart wat je achteraf via een rekening dient te betalen, loopt dit vrij gemakkelijk behoorlijk op. Indien je bijvoorbeeld altijd tankt met de creditcard en je betaalt ook nog eens de boodschappen met de creditcard, dan zal de rekening snel hoog oplopen.

Indien je punten verzameld via de creditcard, zoals bijvoorbeeld flying blue miles, is het aantrekkelijk zoveel mogelijk de creditcard te gebruiken. Alleen kan op die manier de rekening achteraf dan wel erg tegenvallen.

Een hoge rente bij te laat betalen van de rekening

Betaal je de rekening niet op tijd, dan ga je een zeer hoge rente betalen. Deze kan wel oplopen tot bijna 14%. Dit is dan ook een van de redenen dat mensen in de schulden raken. 

Zeker in Amerika waar bijna iedereen wel meerdere creditcards in zijn bezit heeft. 

Kan je de rekening niet betalen, dan beschik je over onvoldoende geld. En dat gat wordt alleen maar groter omdat je dan ook nog eens rente dient te betalen. In Amerika is het niet ongebruikelijk dat mensen duizenden dollars schuld hebben via een creditcard. Met een nieuwe creditcard wordt dan vervolgens de andere creditcardrekening betaald. Of ze gaan op een andere manier geld lenen om de creditcardschuld af te betalen.

Door de hoge rente die in rekening wordt gebracht zullen deze schulden alleen maar blijven oplopen. Je zult dan meer moeten gaan verdienen om deze problemen op te lossen.

Financiën onder controle houden met een prepaid creditcard 

Een prepaid creditcard zorgt ervoor dat je geen geld uit kan geven dat je niet hebt. Ook kunnen kleine bedragen niet oplopen tot een hoge rekening. Hierdoor is het eenvoudiger om uit de schulden te blijven. 

Waarom een standaard creditcard aanschaffen?

Natuurlijk heeft een standaard creditcard ook zo zijn voordelen. Indien je in het buitenland verblijft, is het altijd prettig om op een creditcard te kunnen terugvallen. 

Heb je onverwacht hoge uitgaven voor wat voor reden dan ook, dan kan een creditcard je uit de brand helpen. Wel dien je dan achteraf alsnog de rekening te voldoen. Doe je dit niet op tijd, dan ga je de hoge rente betalen.

Een prepaid creditcard voorkomt dat je geld uitgeeft wat je jezelf niet kan veroorloven. Daarmee voorkom je een hoge rente op een creditcardschuld.

Tekort aan geld oplossen door te besparen

Tekort aan geld oplossen door te besparen

Een tekort aan geld is voor veel mensen actueel. Dermate ernstig zelfs dat veel mensen elke dag weer moeten nadenken over hoe rond te komen. 

Aan de ene kant wordt dit veroorzaakt doordat het leven steeds duurder wordt. Denk maar eens aan de alsmaar stijgende kosten van de ziektekostenverzekering en brandstoffen. Maar aan de andere kant ook omdat veel mensen eenvoudige besparingen links laten liggen. Hierdoor sluiten meer en meer mensen een lening af.

En dat is echt enorm zonde. Want er is op eenvoudige wijze behoorlijk wat geld te besparen. Zoveel zelfs dat het een tekort aan geld kan oplossen. Wij hebben op deze pagina een drietal tips verzameld die je zonder veel moeite direct helpen honderden euro's te besparen.

Het openen van een gratis bankrekening

Voor een bankrekening dien je maandelijks een bedrag te betalen. Geen groot bedrag, maar je betaald wel elke maand. En als je alle maandelijkse bedragen bij elkaar gaat optellen, dan wordt het opeens toch een aanzienlijk bedrag.

Bij de N26 bank kan je echter geheel gratis een bankrekening openen. En naast de bankrekening krijg je ook een gratis maestro kaart, zodat je overal in Nederland kunt betalen met deze gratis bankrekening van de N26.

Het openen van een bankrekening kost je slechts een paar minuten. Ook hoef je er niet veel documenten voor in te vullen. Dit is dus een besparing die je binnen enkele minuten al kan realiseren.

Jaarlijks overstappen van energiemaatschappij

Ben jij iemand die jaarlijks overstapt naar een ander energiemaatschappij? Nee? Dan laat je veel geld liggen. Energiemaatschappijen bieden namelijk voordelen aan die zij alleen aanbieden aan nieuwe klanten. Bestaande klanten kunnen hiervan niet profiteren.

Persoonlijk vind ik dat eigenlijk een slechte zaak. Je zou trouwe klanten moeten belonen en waarderen. Dat is op de energiemarkt echter niet het geval. Daarom is jaarlijks energie vergelijken en dan ook jaarlijks overstappen naar een andere energiemaatschappij, iets waar je eigenlijk toe wordt gedwongen.

Doe je dat niet, dan laat je geld liggen. Daarbij vind ik het persoonlijk ook een aanrader om slechts jaarcontracten af te sluiten. Op die manier kan je het vaakst profiteren van welkomstbonussen.

Het is gewoon een feit dat bestaande klanten bij een energiemaatschappij meer betalen dan nieuwe klanten.

Overstappen van energiemaatschappij is erg simpel

Het overstappen is net zoals het vergelijken van energie erg simpel. Je hoeft er alleen de meterstanden voor door te geven. 

Energiemaatschappijen maken per regio gebruik van hetzelfde netwerk en dezelfde netwerkbeheerder. De stroom komt dus gewoon via hetzelfde netwerk het huis binnen. Alleen de partij die rekening verstuurd wordt een andere.

Telefoon en internetabonnementen

Ook voor internet en telefoon abonnementen geldt dat je bij overstappen kan profiteren van introductie kortingen. En ook hier geldt dat dit alleen opgaat voor nieuwe klanten. Als bestaande klant betaal je meer dan nieuwe klanten.

Door online een eenvoudige vergelijking uit te voeren kan je direct zien hoeveel je kan besparen, ten opzichte van hetgeen je nu betaald.

Je dient er echter wel rekening mee te houden dat je hier bij het overstappen wel een nieuw modem krijgt en dat je deze dient te installeren. Er komt dus wel niet iets meer bij kijken dan bij het overstappen van energieleverancier.

Wel is het zo dat er vaak een gratis monteur wordt aangeboden. In dat geval hoef je er alleen voor te zorgen dat  je thuis bent op het moment dat de monteur langskomt.

Zijn besparingen niet genoeg om rond te komen?

Indien je ondanks de genoemde besparingen op deze pagina nog steeds een tekort aan geld hebt, bekijk dan eens hoe je meer geld kunt verdien. Persoonlijk vind ik het online verkopen een ideale optie om in de vrije tijd wat extra geld te verdienen.

Online verkopen kan je doen op verschillende manieren. Je kan het doen via Marktplaats, maar je kan het ook professioneler aanpakken door bijvoorbeeld te gaan verkopen via Bol.com.